Povelja Banaka Hrane

Povelja Banaka Hrane

Funkcionisanje banaka hrane svugde u svetu zasniva se na donaciji i podeli, a obuhvata četiri osnovna principa delovanja:

Jedan od osnovnih ciljeva Banke hrane je sprečavanje rasipanja i bacanje hrane. Pod snabdevanjem se, uz striktno poštovanje imperativa higijene, podrazumeva prikupljanje:
 • poljoprivrednih viškova
 • proizvodnih viškova u agro-prehrambrenom sektoru
 • nekomercijalizovanih prehrambenih proizvoda
 • viškova u menzama ili lancima restorana
Snabdevanje se takođe vrši i putem donacija šire javnosti prikupljanjem na velikim površinama, u školama i sl. Sva ta navedena davanja moraju biti besplatna.
Banke hrane su udruženja koja deluju u službi drugih udruženja, čiji je cilj smanjenje gladi među socijalno ugroženim stanovništvom. Banke hrane ne vrše distribuciju direktno ugroženim licima, već to čine posredstvom mreže lokalnih udruženja i socijalnih ustanova koje rade sa siromašnom populacijom (domovi i zavodi za decu, prihvatilista za decu i odrasla lica itd). Sporazum o besplatnom snabdevanju se zaključuje između svake banke hrane i grupa ili udruženja distributera. Pomoć u hrani namenjena korisnicima se vrši posredstvom grupa ili udruženja u obliku:
 • obroka u narodnim kuhinjama
 • obroka zvanih zajednički kazan u manjim prihvatilištima, ili
 • paketa hrane
Uloga banaka hrane sastoji se u njihovoj promociji aktivne i odgovorne solidarnosti na delu.
U tom smislu, njihovo funkcionisanje je uslovljeno:
 • donacijama materijala i opreme
 • pokrivanjem troškova od strane trećih lica
 • saradnjom raznih udruženja
 • donacijama i subvencijama
Banke hrane postoje zahvaljujući donatorima kao i delatnosti volontera i raznih udruženja humanitarnog opredeljenja. Na taj način one svedoče o mogućnosti jedinstva različitih entiteta, a u priolog činjenici da se zajedno može biti u službi onih kojima je pomoć najpotrebnija.