O Nama

Banka hrane Beograd (BHB) je humanitarna, neprofitna organizacija osnovana 2006.godine sa ciljem da doprinese smanjenju siromaštva, gladi i rasipanja hrane. Naša misija se zasniva na ideji širenja kulture davanja, volontiranja, promovisanja solidarnosti među građanima, kao i podizanje svesti o problemu siromaštva u Srbiji, širenju filantropije i podsticanju društveno-odgovornog poslovanja.

Kroz naše aktivnosti apelujemo na solidarnost tj. pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija. BHB sarađuje sa preko 200 raznih organizacija i socijalnih ustanova širom Srbije.Glavna aktivnost naše organizacije se sastoji u prikupljanju namirnica i podeli istih najugroženijim kategorijama stanovništva. Banka hrane prikuplja namirnice od kompanija proizvođača hrane, agro-industrije, trgovinskih lanaca prehrambenih proizvoda i deli ih svim ugroženim kategorijama: deci i mladima sa smetnjama u razvoju ili bez roditeljskog staranja, osobama sa invaliditetom, samohranim majkama/roditeljima, raseljenim licima, porodicama bez primanja, beskućnicima, starim licima,korisnicima narodnih kuhinja, korisnicima Sigurnih kuća, nezaposlenima, Romima itd.