Feba

Feba

Banka Hrane je član Evropske federacije banaka hrane – FEBA od 2009. godine.

Koncept banaka hrane je započet 1967.godine u Feniksu (SAD), a zatim je prenet u Francusku 1984. Evropska federacija banaka hrane (FEBA) osnovana je 1986. godine. Rođena je ideja da se Federacija obraća evropskim institucijama i multinacionalnim kompanijama kako bi banke hrane dobijale neophodnu pomoć. Između 1998. i 1992. godine FEBA je podržala razvoj banaka hrane u Španiji, Italiji, Irskoj, zatim u Portugalu, Poljskoj, Grčkoj i Luksemburgu od 1994. do 2001.godine.

Od 2004. godine mreži banaka hrane su se pridružile i Mađarska, Republika Češka, Slovačka, Velika Britanija i Srbija. Kasnije su FEBA članice postale i Holandija, Švajcarska, Estonija i Danska, a 2013. – Ukrajina i Norveška. Projekti banaka hrane realizuju se u Albaniji, Makedoniji, Malti i Sloveniji.