Misija i Ciljevi

Naša Misija

Naša misija se zasniva na ideji širenja kulture davanja, volontiranja, promovisanja solidarnosti među građanima, kao i podizanje svesti o problemu siromaštva u Srbiji, širenju filantropije i podsticanju društveno-odgovornog poslovanja.

Naša vizija je stvaranje humanijeg i odgovornijeg društva – animiranjem svih relevantnih subjekata, iniciranjem kreiranja instrumenata/pravnog okvira itd., koji će doprineti sistemskom rešavanju smanjenja siromaštva u zemlji, uz smanjenje gladi kao njegovog najdrastičnijeg oblika.


Naši Ciljevi

  • Apelovati na društvenu odgovornost kompanija i omogućiti redovne donacije u hrani, odnosno formirati stabilnu mrežu donatora.
  • Podići javnu svest o problemu siromaštva u Srbiji organizovanjem akcija prikupljanja namirnica u mega-marketima i uključivanjem pojedinaca/potrošača, kao i povremenim apelima u javnost.
  • Zalagati se za ukidanje PDV-a na donacije, kao i za usvajanje/primenu Zakona o viškovima hrane, po uzoru na francuski zakon.
  • Izgraditi strateško partnerstvo sa državnim relevantnim institucijama (centrima za socijalni rad i dr.) i lokalnim vlastima u cilju efikasnijeg suzbijanja siromaštva u Srbiji.
  • Razvijati programe-akcije koje će podstaći razvoj kulture davanja i donatorstva.
  • Promovisati solidarnost među građanima i pokazati kako se zajedno može biti u službi onih kojima je pomoć potrebna.
  • Okupiti veliki broj strateških partnera-donatora (kompanija, agencija itd.) u cilju obezbeđivanja trajne podrške aktivnostima BHB.
  • Osnažiti siromašne sugrađane i doprineti njihovom sticanju osećaja sigurnosti, nasuprot osećaju da se nalaze na društvenoj margini, prepušteni sami sebi.