Principi rada

Principi rada

Osnovni principi rada kojima se Banka hrane Beograd rukovodi i koji su sadržani u Povelji Evropske Federacije banaka hrane (FEBA) su:

  • Banka hrane Beograd ne prima novac za kupovinu namirnica koje distribuira, već samo za funkcionisanje.
  • Banka hrane Beograd ne distribuira hranu direktno korisnicima – ugroženima licima, već posredstvom socijalnih ustanova (domovi za decu i omladinu, narodne kuhinje, centri za socijalni rad i dr.) ili drugih organizacija koje takođe pomažu ugroženima (udruženja samohranih majki, dece sa posebnim potrebama, invalida itd.).
  • Transparentnost u radu.